Είναι αμοιβαίως αποδεκτό και κατανοητό ότι, παρόλο που το buzz.reality-tape.com παρέχει στους χρήστες του την απαραίτητη τεχνολογική υποδομή και τα μέσα για ανάρτηση/ δημοσίευση περιεχομένου, όλες οι πληροφορίες, τα δεδομένα, τα κείμενα, τα γραφικά, οι φωτογραφίες, οι εικόνες, τα μουσικά αρχεία, τα βίντεο, τα μηνύματα και όλο το περιεχόμενο, είτε αναρτώνται δημόσια είτε μεταφέρονται ιδιωτικά, παραμένουν στην αποκλειστική ευθύνη του φυσικού ή νομικού προσώπου από το οποίο το εν λόγω περιεχόμενο προέρχεται. Ο χρήστης του buzz.reality-tape.com είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για όλο και οποιοδήποτε περιεχόμενο αναρτά, δημοσιεύει, αποστέλλει, μεταφέρει ή άλλως καθιστά διαθέσιμο μέσω των υπηρεσιών του buzz.reality-tape.com. Το buzz.reality-tape.com δεν είναι δυνατό, λόγω του όγκου του, να ελέγχει το σύνολο του περιεχομένου που αναρτάται από τους χρήστες του στις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου, οπότε δεν εγγυάται την ακρίβεια, την ακεραιότητα, τη νομιμότητα, ή την ποιότητα τέτοιου περιεχομένου. Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του buzz.reality-tape.com μπορεί να εκτεθεί σε περιεχόμενο προσβλητικό, ανήθικο ή παράνομο. Σε καμία περίπτωση δε μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο το buzz.reality-tape.com, για οποιοδήποτε λάθος ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε περιεχόμενο ή για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία που τυχόν προκύψουν από τη χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου που αναρτάται, αποστέλλεται, μεταφέρεται ή άλλως καθίσταται διαθέσιμο από τους χρήστες στις υπηρεσίες του buzz.reality-tape.com. Σε περίπτωση πoυ το buzz.reality-tape.com λάβει ειδοποίηση (στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@reality-tape.com) ότι οποιοδήποτε περιεχόμενο προκαλεί ηθική βλάβη ή άλλη ζημία σε τρίτο πρόσωπο διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στην άμεση διαγραφή του περιεχομένου αυτού και ταυτόχρονα να διακόψει τη λειτουργία του λογαριασμού του χρήστη, ο οποίος παραβιάζει τους όρους του παρόντος. Οι χρήστες συμφωνούν να μην κάνουν χρήση των υπηρεσιών του buzz.reality-tape.com για ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση περιεχομένου που είναι παράνομο, επιβλαβές, απειλητικό, προσβλητικό, επιζήμιο, δυσφημιστικό, χυδαίο, βίαιο, υβριστικό, ρατσιστικό ή άλλως αποδοκιμαστέο, παραβιάζει την προσωπικότητα και τα προσωπικά δεδομένα άλλων, προκαλεί συναισθήματα μίσους, ή/και οποιοδήποτε άλλο συνιστάμενο ποινικό αδίκημα. Το buzz.reality-tape.com διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στην διαγραφή τέτοιου περιεχομένου και στην διακοπή της λειτουργίας του λογαριασμού του χρήστη που το αναρτά.


Οι αναρτήσεις (τίτλοι, περιλήψεις, σχόλια) στο buzz είναι πνευματική ιδιοκτησία των συγγραφέων τους.


Το buzz καταγράφει τα εξής προσωπικά δεδομένα των χρηστών του:


1. Email των μελών
2. IP address για κάθε καταχώριση, ψήφο ή σχόλιο. Επίσης καταγράφεται η IP των τελευταίων 50 επισκεπτών (για λόγους μέτρησης επισκεψιμότητας).


Το πρώτο γίνεται για να μπορούμε να επικοινωνούμε με τους χρήστες σε ειδικές περιπτώσεις. Το δεύτερο για να αποθαρρύνονται διπλοψηφίες, trolling, spamming και άλλες σκοτεινές δραστηριότητες. Τίποτε από τα παραπάνω δεν πρόκειται να δημοσιοποιηθεί ή να δοθεί σε τρίτους. Οι πληροφορίες αυτές μπορεί να δοθούν μόνο στις αρχές, και μόνο μετά από ειδικό ένταλμα.


Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να εμποδίσουμε την υποκλοπή των δεδομένων αυτών. Κάθε χρήστης πάντως θα πρέπει να γνωρίζει ότι κάτι τέτοιο δεν μπορεί να αποκλειστεί.


Είμαστε καλοί άνθρωποι.